Visit Sutivan

Mala škola brodogradnje

Mala škola brodogadnje

Od 14 – 18. srpnja u Sutivanu se održava mala škola brodogradnje. Polaznici će zajedničkim snagama izgraditi maleni brod te ga po završetku škole i porinuti u more.

Slobodno stanite i  pogledajte kako maleni brodograditelji rade.

mala šk. brodogradnje