Visit Sutivan

Events

klapa and lsland living – summer 2018

Klapa performances and Island living – summer 2018 See how we enjoyed the company of our  traditional singing groups – “klapa” and the “Island living” – island product fair.    

Fotoradionica “Svijet u bojama”

Potraga za najzanimljivijim i najneobičnijim motivima će trajati od 28.6. – 2.7.2018., a namijenjena je odraslima i mladima starijima od 10 godina. Foto Hrvatska – plakat fotoradionice – Sutivan 2018.