Visit Sutivan

Events

Fotoradionica “Svijet u bojama”

Potraga za najzanimljivijim i najneobičnijim motivima će trajati od 28.6. – 2.7.2018., a namijenjena je odraslima i mladima starijima od 10 godina. Foto Hrvatska – plakat fotoradionice – Sutivan 2018.